En çok kullanılan İngilizce kelimeler aşağıda ki gibidir. Sizlerde Kanada Kültür Merkezi güvencesi ve kalitesiyle , İngilizce öğrenmek isterseniz merkezimizle iletişime geçebilirsiniz. ability YETENEK aboard (bir taşıtın)İÇİNDE OLMAK abolish İPTAL ETMEK about 1.HAKKINDA 2.YAKLAŞIK OLARAK above YUKARIDAKİ abroad YURT DIŞI absent 1.YOK 2.EKSİK absolute MUTLAK, KESİN absorb 1)EMMEK, KARŞILAMAK, DENGELEMEK 2)FİKİR ALMAK absurd SAÇMA abuse KÖTÜYE KULLANMA, SUİSTİMAL ETME,KÖTÜ SÖYLEME academic AKADEMİK accelerator GAZ PEDALI accent ŞİVE, AKSAN accept KABUL ETMEK access 1)GİRİŞ 2)YOL accessible 1)İÇİNE GİRİLEBİLİNİR 2)KOLAY BULUNUR accident KAZA accommodation KONAKLAMA YERİ accompany EŞLİK ETMEK according to GÖRE account HESAP accounting MUHASEBE…