Kanada kurdu, nesli tehlikede olan hayvanlardan birisidir. Kanada ile Amerika sınırlarında yaşayan alt türdür. Kanada kurdunun soyu 750.000 yıl öncesine dayanmaktadır, bunun kanıtı DNA yapısıdır.Kahverengi ve boz arasında bir rengi vardır.Nesillerinin tehlikede olmasından % 66 insanların sorumlu olduğu sanılmaktadır.