Kanada da bir çok dil konuşulmaktadır. Bunların arasında İngilizce ve Fransızca en çok tercih edilenlerdendir.

İngilizce, Kanada vatandaşlarının yaklaşık dörtte üçünün ana dilidir, fakat hem İngilizce hem de Fransızca ülkenin resmi dilleridir ve bütün Kanadalılar ikinci bir dil öğrenmeye teşvik edilirler. Mecliste hem İngilizce hemde Fransızca konuşulmaktadır.Kanada’da Fransızca öğrenenlerin çoğunluğu, İngilizce konuşan Kanada vatandaşlarıdır, fakat son yıllarda Fransızca öğrenmek için ülkeye gelen yabancı öğrencilerin sayısında önemli bir bir artış vardır. Kanada’nın bazı eyaletlerinde İngilizce daha sık bazılarındaysa Fransızca konuşulmaktadır. Fransızca konuşulan asıl eyaleti Quebec’tir.

Kanada’nın iki resmi dili vardır. Bunlar İngilizce ve Fransızcadır. Ülkede iki dilde eşit konumdadır.

Kanada Haklar ve Özgürlükler Beyannamesi belirtir ki:

Fransızca ve İngilizce resmi diller olarak birbirine eşittir;

Parlamentoda her iki resmi dilde de tartışma yapılabilir;

Kanunlar her iki resmi dilde de eşit otoriteyle yazılacaktır;
Parlamento tarafından kurulan herhangi bir mahkemede iki resmi dilde de işlem yapılabilir;
Herkes federal devletten iki resmi dilden istediği ile hizmet alma hakkına sahiptir;
Yeterli sayıya ulaşıldığı takdirde, içinde bulunulan eyalete göre azınlık resmi dili konuşanlar (Fransızca çoğunluğa sahip eyalette İngilizce konuşanlar ya da tam tersi) çocuklarının eğitimini iki resmi dilden istedikleriyle almasını sağlayabilirler.