Alberta , Kanada eyaletlerinden biridir. Ülkenin batı bölgesinde yer almaktadır. Toplam 661.848 Km2 toprağa sahiptir. Bu toprağın %2’si sulardan oluşmaktadır. Alberta , Kanada’nın en büyük 4. eyaletidir. Albertanın en başkenti Edmonton’dır. Edmonton’ın yaklaşık 1 milyon nüfusu vardır. Eyaletler arasında toprak olarak 6. büyük eyalettir. Alberta valisi Norman Kwong’dır. Saat dilimi UTC-7’dir. Alberta nüfusu, gelişen ekonomisiyle hızla büyümektedir; Alberta’nın doğum oranları diğer eyaletlere göre daha fazladır,Alberta eyaletine göçmen alınması eyaletin büyümesinde önemli rol oynamıştır. 2005 yılı sonunda eyâletin nüfusu 3,306,359 kadardı ve nüfusun %81’i kentsel alanlarda, %19’u ise kırsal da yaşamaktaydı. Albertalıların büyük bölümü kendini Hıristiyan olarak tanımlamaktadır. Alberta diğer tüm eyâletlerden daha fazla evanjelik Hristiyan’a sahip olmasıyla çelişik bir şekilde, British Columbia’nın ardından ülkedeki en düşük kilise katılım oranına sahiptir. Eyâlette önemli Hindu, Sih ve Müslüman topluluklar bulunmaktadır. Kuzey Amerika’nın en eski camisi Edmonton’dadır.