Kanada bayrağı(Canada Flag ) kırmızıdan oluşmaktadır. Ortasında Akçaağaç yaprağı vardır.11 uçlu stilize edilmiş kırmızı birakçaağaç yaprağı bulunur. Bu bayraktan önce Kanada(Canada Flag ), Britanya Kızıl Sancağı’nın çeşitli varyasyonlarını kullanmıştı. Kanada 1940’lardan 1965’e kadar kendi bayrağını yaratmak için çeşitli yarışmalar düzenledi

Kanada bayrağı (Canada Flag ) 15 Şubat 1965 tarihinde kabul edilmiştir. O zamana kadar bayrak arayışını sürdüren devlet,15 Şubat 1965’de bayraklarına kavuşmuştur